Veel dank voor je rectoraatsjaren van stimulerende aandacht en intense betrokkenheid! Alle goeds voor de toekomst gewenst.
28/02/2021 | 15:58