Let us support Scholars at Risk

Prof. dr. Paul Wouters
from €5,250 (128%)
Closed

Dear friends and colleagues,

On the occasion of my farewell lecture on March 1, 2024, I would like to ask you to donate generously to support scholars and scientists who are persecuted or silenced by the bodies in power in their country. We are witnessing the rise of autocratic regimes in many regions of the world. Each of these dislikes critical voices, be they from journalists, artists, scholars or scientists. At the same time, universities and schools are being devastated in wars in Europe, the Middle East, Africa and Asia. At this very moment, with horrible wars going on, scholars are facing suppression in different parts of the world. Now more that ever, it is important to help them under these difficult circumstances. 

Supporting independent thinkers and writers requires more than only aiding them from a humanitarian perspective. It is an essential form of solidarity for a more just, free, inclusive and equitable society. From my point of view, such support is a contribution to fighting re-emerging forms of racism, antisemitism and other kinds of discrimination.

For such situations, Leiden University Fund (LUF) has a special Fund: Scholars at Risk. It enables the university to give these scholars a temporary safe haven. This Fund has already provided support to scholars from Turkey, Russia, Lebanon, Syria, as well as other countries, and has given them the opportunity to restart their lives and work at Leiden University.

To kick-off this crowdfunding initiative, which aims to give a new boost to the Scholars at Risk Fund, we already have a donation of one thousand euros. So let us multiply this!

Warm regards,
Paul Wouters


Beste vrienden en collega's,

Ter gelegenheid van mijn afscheidscollege op 1 maart 2024, wil ik jullie vragen om te doneren voor wetenschappers die worden vervolgd of het zwijgen wordt opgelegd door de machthebbers in hun land. We zijn getuige van de opkomst van autocratische regimes in veel delen van de wereld. Elk van hen heeft een afkeer van kritische stemmen, of het nu gaat om journalisten, kunstenaars, geleerden of wetenschappers. Tegelijkertijd worden universiteiten en scholen verwoest door oorlogen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Op dit moment, terwijl er verschrikkelijke oorlogen gaande zijn, worden wetenschappers onderdrukt in verschillende delen van de wereld. Nu meer dan ooit is het belangrijk om hen te helpen onder deze moeilijke omstandigheden.

Het steunen van onafhankelijke denkers en schrijvers is niet alleen belangrijk vanuit een humanitair perspectief. Het is ook een vorm van solidariteit om een meer vrije, rechtvaardige en inclusieve samenleving te ondersteunen. Voor mij is het een bijdrage aan de strijd tegen de opkomende vormen van racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie.

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) heeft hiervoor een speciaal fonds ingesteld: Wetenschappers in Verdrukking. Het stelt de universiteit in staat om deze wetenschappers tijdelijk een veilig thuis te bieden. Dit Fonds heeft al steun gegeven aan wetenschappers uit bijvoorbeeld Turkije, Rusland, Libanon, Syrië, en andere landen en hen de kans gegeven om hun leven en passie aan de Universiteit Leiden voort te zetten.

Bij de start van deze crowdfundingsactie, dat tot doel heeft het Fonds Wetenschappers in Verdrukking een extra impuls te geven, hebben we al een donatie van duizend euro ontvangen. Laten we dit ten minste verdubbelen!

Hartelijke groet,

Paul Wouters