Onderzoek naar behandeling van slaapproblemen bij jonge kinderen!

Steun hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar een persoonsgerichte behandeling van slaapproblematiek bij jonge kinderen en draag bij aan de ontwikkeling van een gezonde generatie! 

“Goed slapen kun je leren!“ 

Veel jonge kinderen (naar schatting 10-30 %) hebben last van slaapproblemen. Slaapproblemen zijn belastend voor de ouders en hun kind. Op de langere termijn kan dit ook een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden: lichamelijk, emotioneel en cognitief.
Problemen met het in- en/ of doorslapen ontstaan vaak als een kind nog niet goed zonder hulp van de ouders tot rust of in slaap kan komen.
Deze ontwikkelingsstap, jezelf leren reguleren, kan als het kind ouder wordt in een andere vorm terugkomen. Dit kan voor ouders een grote zorg zijn. Ouders melden dan bijvoorbeeld dat hun kind last heeft van boze buien, moeite heeft met het leren eten of zindelijk worden.
Bovendien kunnen op jonge leeftijd ontstane slaapproblemen vaak tot op latere leeftijd blijven bestaan. Langdurig slecht slapen kan het risico op het ontstaan van obesitas, hart- en vaatziekten en psychische klachten verhogen.

“Elk kind heeft een eigen verhaal en dat vraagt een eigen behandeling”

Vanuit de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van een gecombineerde aanpak van slaapproblematiek bij jonge kinderen. Bij deze aanpak wordt gewerkt vanuit een context gebaseerde visie en een persoonsgerichte aanpak.
Een context gebaseerde visie houdt in dat er veel aandacht is voor de omgevingsinvloeden op het niet goed kunnen leren slapen. Er is aandacht voor het ondersteunen van ouders hoe zíj hun kind kunnen helpen om zelfregulerende vaardigheden te ontwikkelen.
Persoonsgericht betekent dat we ons bewust zijn dat het slaapprobleem voor ieder kind anders is. Iedere behandeling is dan anders. De behandeling kan bestaan uit o.a. ouderbegeleiding, voedingsadvies, massage, sensorische informatieverwerking en/of natuurlijke (genees- en zelfzorg) middelen die de regulatie van lichamelijke processen ondersteunen zoals bijv. de vertering, de warmte en prikkelgevoeligheid.

Er is behoefte aan gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze persoonsgerichte aanpak. De uitkomsten worden vergeleken met een groep die de gangbare gedragsmatige behandeling voor slaapproblemen krijgt.

Ons doel
Wij onderzoeken en vergelijken het effect van zowel de persoonsgerichte als de gedragsmatige behandeling van slaapproblemen bij jonge kinderen van 6 – 36 maanden oud. We willen weten of de behandelresultaten in beide groepen vergelijkbaar zijn voor het slaapprobleem. Ook zijn we benieuwd hoe ouders hun opvoedvaardigheden ervaren. Tot slot kijken we hoe stressvol de behandeling is, voor zowel de ouders als het kind.

Uitvoering
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam dat is samengesteld vanuit de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. Het onderzoek vindt plaats in het Kindertherapeuticum in Zeist en het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist. Het onderzoek is getoetst en goedgekeurd door de Medisch-Ethische Toetsingscommissie Leiden- Den Haag- Delft.

Doneer nu en help ons onderzoek naar een effectieve behandeling voor kinderen met slaapproblemen.
Zo helpen we jonge kinderen en hun ouders op weg in hun gezonde ontwikkeling!

Meer informatie: Slaaponderzoek