Thank you very much for your support

06 June 2024 17:25

Scroll down for English

Beste donateur,

Enorm bedankt voor jouw bijdrage aan de crowdfunding actie die ik twee weken geleden ben begonnen voor een student of wetenschapper uit Gaza. Ik was totaal verrast door het enthousiasme waarmee op mijn oproep is gereageerd: binnen 3 dagen stond de meter al op € 10.000, inmiddels is dat bijna verdubbeld!

Later dit jaar ga ik kijken wat we precies met het geld kunnen doen. Binnen Universiteit Leiden zijn er namelijk een aantal mogelijkheden via bestaande programma's om studenten of wetenschappers uit het buitenland te helpen.

De enorme respons op mijn kleine actie heeft mij doen realiseren hoeveel we samen voor buitenlandse mede-academici en studenten in nood kunnen betekenen.
Nogmaals mijn grote dank, en ik laat van mij horen.

Maurits Berger


Dear Donor,

Thank you very much for your support to the crowdfunding campaign I started two weeks ago for a student or scholar from Gaza. I was completely surprised by the enthusiasm with which my call was answered: within 3 days, the meter was already at €10,000, and it has now almost doubled!

Later this year, I will assess what exactly we can do with the money. Within Leiden University, there are several possibilities through existing programs to help students or scholars from abroad.

The overwhelming response to my small initiative has made me realize how much we can achieve together for our fellow academics and students in need from abroad.
Once again, my great thanks, and I will keep you updated.

Maurits Berger