Moot Court

Streefbedrag behaald
van totaal € 25.000 (183%)
Afgesloten

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen om de bouw van onze nieuwe zaal mogelijk te maken.

 

Wolters Kluwer stelt ons in staat om de zaal geluidsdicht te maken. Bedankt!

 

Het streefbedrag is behaald, zelfs binnen de termijn. De extra bijdragen die nu binnenkomen stellen ons in staat de zaal nog beter in te richten dan we aanvankelijk al van plan waren.

 

Staat uw stoel straks in ons Moot Court?

Met crowdfunding wil de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een echte oefenrechtenbank gaan inrichten op de begane grond van het Kamerlingh Onnes gebouw. U kunt meewerken aan de realisatie van deze oefenrechtbank! Doneer vandaag nog uw bedrag of koop bijvoorbeeld een publieksstoel in de oefenrechtbank.    

 

De beste voorbereiding op de toekomst

Moot Court is een verplicht vak op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden. Studenten leren om een juridisch probleem op te lossen door de relevante feiten uit een verhaal te halen en de juiste rechtsregels hierop toe te passen. Zo bouwen zij gaandeweg een pleidooi op, waarin zij het belang van hun cliënten zo goed mogelijk verdedigen.                   MC

Bij de slotpleidooien proberen de studenten de rechter te overtuigen. Tot op heden vinden deze pleidooien plaats in een gewone werkgroep zaal. Wij willen deze pleitsessies gaan houden in een echte rechtszaal, die de werkelijkheid tot leven brengt. Hierdoor wordt de ervaring van de pleitende student nog realistischer en krijgt hij een betere voorbereiding op de toekomst.

Bouwtekening

De bouwtekening ziet er als volgt uit:

         29       

Help mee

Helpt u om een rechtszaal te realiseren voor onze studenten? Want een professionele aanpak verdient een professioneel slot.

 

                      Hamer

 Ambassadeurs

 prof. mr. Clementine Breedveld-de Voogdprof. mr. Clementine Breedveld-de Voogd

Prof. mr. Clementine Breedveld-de Voogd, hoogleraar Burgerlijk Recht en directeur Moot Court, wijst op de band die bestaat met de alumni: “Moot Court bestaat al sinds 1992. Veel van onze alumni hebben zelf als student deelgenomen aan de Moot Court sessies. Daarnaast kan Moot Court ieder semester een beroep op hen doen om als Moot Court rechter op te treden. Per collegejaar hebben we ongeveer 180 externe “rechters” nodig om ongeveer 900 pleidooien te beoordelen. Zonder deze hulp uit de juridische beroepspraktijk zou het vak Moot Court niet op zo’n aansprekende manier kunnen worden afgerond.”

 

prof. dr. Rick Lawsonprof. dr. Rick Lawson

Een eigen rechtszaal voor Moot Court is al jaren een wens van decaan prof. dr. Rick Lawson “We mogen dan al jaren de best gerankte rechtenfaculteit van het Europese vasteland zijn, toch ontbreekt er nog iets aan. Zonder een echte rechtszaal is de faculteit gewoon niet af! Met een getrouwe nabootsing van een rechtbank in ons gebouw maken we de pleitervaring van onze studenten nog realistischer. Dat geeft het Moot Court extra glans. En denk aan onze pleitdisputen. Leidse teams doen aan alle grote toernooien mee. Wat zou het mooi zijn als de teams in een echte rechtszaal kunnen oefenen! "aldus Lawson.

 

prof. mr. Carel Stolkerprof. mr. Carel Stolker

Prof. mr. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter van de Universiteit Leiden en voormalig decaan van de rechtenfaculteit, beaamt het belang van de crowdfundingsactie: “Rechten in Leiden heeft een prachtige locatie met mooie collegezalen, maar een echte rechtszaal voor Moot Court zou de parel op de facultaire kroon zijn. In Amerikaanse Law schools heb ik zoiets al vaker gezien: als een inspirerende omgeving voor onze studenten om te leren pleiten en argumenteren.” 

 

 

Meer informatie:

Facebook: www.facebook.com/mootcourtleiden
Linkedin: www.linkedin.com/mootcourt

 

Universiteit Leiden

w.j.persson@bb.leidenuniv.nl

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank ontvangt u een Moot Court potlood.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank ontvangt u een Moot Court potlood.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank ontvangt u een Moot Court cahier en een Moot Court potlood.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank ontvangt u een Moot Court cahier en een Moot Court potlood.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank ontvangt u een Moot Court Shopper. Daarnaast bent u van harte welkom bij de opening van de rechtszaal.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank ontvangt u een Moot Court Shopper. Daarnaast bent u van harte welkom bij de opening van de rechtszaal.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank ontvangt u een Moot Court goodie bag. Daarnaast bent u van harte welkom bij de opening van de rechtszaal.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank ontvangt u een Moot Court goodie bag. Daarnaast bent u van harte welkom bij de opening van de rechtszaal.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank komt uw naam, desgewenst, de komende 10 jaar op een van de publieksstoelen. Daarnaast bent u van harte welkom bij de opening van de rechtszaal. (32 publieksstoelen beschikbaar).

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Als blijk van dank komt uw naam, desgewenst, de komende 10 jaar op een van de publieksstoelen. Daarnaast bent u van harte welkom bij de opening van de rechtszaal. (32 publieksstoelen beschikbaar).