Levend Lab

Streefbedrag behaald
van totaal € 15.000 (100%)
Afgesloten
* We hebben ons eindbedrag gehaald! Geweldig! Nieuwe donaties gaan naar de inrichting van het Levend Lab. 

Een Levend Lab in Leiden

Nederland is water, en dit water is belangrijk voor ons! Zonder water is er geen leven mogelijk. We gebruiken het als drinkwater, zwemwater en voor talloze andere doeleinden. Helaas komen er jaarlijks grote hoeveelheden chemische stoffen in het water en de bodem terecht door landbouw en de industrie. Ondanks jarenlang onderzoek naar de effecten van deze stoffen op onze omgeving is er helaas nog steeds maar bitter weinig bekend over de gevolgen. Dit komt met name door de manier hoe dit is onderzocht. Wij denken dat we met een andere manier van onderzoek, in een Levend Lab, meer duidelijkheid kunnen krijgen.

Huidig onderzoek is te simplistisch

Het probleem is als volgt: het gevaar van chemische stoffen wordt nu bijna uitsluitend getest in een zeer simpele opzet. Het onderzoek vindt meestal in een laboratorium of in een heel beschermde en gecontroleerde omgeving. Maar natuurlijk weten we ook dat de natuur niet zo simpel en zeker niet zo gecontroleerd is. De natuur is bijzonder ingewikkeld. Sommige dieren en planten zijn gevoeliger voor chemische stoffen dan andere. Daarom kunnen we aan de hand van de resultaten in het laboratorium erg slecht vaststellen hoe schadelijk sommige stoffen echt zijn. 

Een unieke onderzoekslocatie op Leids terrein

Het Levend Lab in Leiden wordt een grootschalige onafhankelijke onderzoekslocatie, aangedreven door de natuur, waar we meer te weten hopen te komen over de gevolgen van in het water aanwezige chemische stoffen. In 36 sloten kunnen we de komende jaren onderzoek doen aan de gevolgen van stoffen onder natuurlijke omstandigheden zoals die we overal in Nederland Waterland terugvinden. Zo’n grootschalige opzet is vrij uniek en geeft ons de mogelijkheid om duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van menselijk handelen op de wereld om ons heen. 

Bouw mee aan een levend lab!

Om dit alles te realiseren zijn we op korte termijn op zoek naar financiële middelen. Om de natuur de kans te geven de sloten te vullen voor de aankomende lente, we willen zo snel mogelijk met graven beginnen, namelijk eind oktober. Met uw hulp hopen wij €15.000 op te halen om de bouw van het Levende Lab te kunnen aanleggen. 

Meer leren? Zie dan ook onze:

 

Universiteit Leiden

w.j.persson@bb.leidenuniv.nl

Dank u hartelijk voor uw bijdrage. Als dank ontvangt u van ons een digitale fotocollage over het Levend Lab.

Dank u hartelijk voor uw bijdrage. Als dank ontvangt u van ons een digitale fotocollage over het Levend Lab.

Aanrader

Veel dank voor uw bijdrage. U ontvangt van ons een digitale fotocollage over het Levend Lab en we bevestigen een plaatje met uw naam op het bijkomende veldstation!

Veel dank voor uw bijdrage. U ontvangt van ons een digitale fotocollage over het Levend Lab en we bevestigen een plaatje met uw naam op het bijkomende veldstation!

Hartelijk dank voor uw bijdrage. We nodigen u graag uit voor een rondleiding van het Levend Lab gepaard met een college in het veld en we plaatsen uw naam op het bijkomende veldstation!

Hartelijk dank voor uw bijdrage. We nodigen u graag uit voor een rondleiding van het Levend Lab gepaard met een college in het veld en we plaatsen uw naam op het bijkomende veldstation!

Ontzettend bedankt voor uw bijdrage! We nodigen u (+1 persoon) graag uit voor feestelijke opening van het Levend Lab en we plaatsen uw naam op het bijkomende veldstation!

Ontzettend bedankt voor uw bijdrage! We nodigen u (+1 persoon) graag uit voor feestelijke opening van het Levend Lab en we plaatsen uw naam op het bijkomende veldstation!

Geweldig bedankt voor uw bijdrage! Voor dit bedrag vernoemen we 1 van de proefsloten naar u! Tevens nodigen we u (+1 persoon) graag uit voor de feestelijke opening van het Levend Lab!

Geweldig bedankt voor uw bijdrage! Voor dit bedrag vernoemen we 1 van de proefsloten naar u! Tevens nodigen we u (+1 persoon) graag uit voor de feestelijke opening van het Levend Lab!