Kans voor Studenten!

van totaal € 44.000 (80%)
Afgesloten

 

 Arzo en Jawad zijn arts in opleiding. In Afghanistan. 

Dat betekent studeren in een land in wederopbouw, waar vrijheid nog lang niet altijd vanzelfsprekend is. Doorzetten om patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Maar hoe doe je dat wanneer cruciale vakken ontbreken, zoals anatomie en snijpracticum?

 

Studenten als Arzo en Jawad maken het verschil

Gemotiveerde studenten als Arzo en Jawad kunnen het verschil maken in hun land. En de Universiteit Leiden wil helpen om dit mogelijk te maken. Door het onderwijs dat deze studenten in eigen land volgen te verrijken met kennis, opgedaan in Leidse collegezalen.

Als bolwerk van vrijheid en aanjager van talent wil de Universiteit Leiden, in een intensief programma van vier maanden, essentiële aanvullende ervaring bieden aan deze studenten. Afghaanse studenten geneeskunde onderwijzen we in anatomie en snijtechnieken. Zodat ze beter toegerust zijn hun landgenoten te genezen en de levensverwachting in hun land te verbeteren. Rechtenstudenten uit Zuid Afrika bijvoorbeeld volgen bij ons colleges op het gebied van strafrecht of mensenrechten. Waardevolle extra bagage voor hun toekomstige carrières.

“.. omdat ik vind dat alle beetjes helpen om studenten uit Afghanistan een kans te geven hier te komen studeren…” (Rosalien)

"… en leerde tijdens mijn studie Politicologie vooral dat de ontmoeting met studenten vanuit de hele wereld mij prikkelde om telkens mijn blik te vernieuwen en mijn mening bij te stellen...” (Frank)

440 jaar Leidse kennis

We voeren deze actie juist nú, omdat de Universiteit Leiden in 2015 haar 440-jarig bestaan viert. Dit feestelijke jaar krijgt nog meer glans wanneer wij zoveel mogelijk studenten een inspirerende en vormende kennismaking met onze wetenschap, onze vrijheid en ons land kunnen bieden. Als universitaire gemeenschap willen we anderen laten delen in onze feestvreugde. Daarom vragen we medewerkers, studenten en alumni om zich in te zetten voor ons Leidse lustrumproject.

Wij willen Arzo en Jawad - en zoveel mogelijk andere studenten uit Afghanistan en Zuid-Afrika – heel graag uitnodigen naar Leiden om essentiële kennis op te doen. Kennis die in eigen land niet of moeilijk beschikbaar is. Hierdoor kunnen zij straks bijdragen aan het verbeteren van de omstandigheden in hun land. Maar dit kunnen wij alleen met uw hulp!

Waardevolle banden versterken

De keuze voor een project met studenten uit deze landen is niet willekeurig. De Universiteit Leiden heeft speciale banden met Afghanistan en Zuid-Afrika. Leiden werkte al eerder samen met Stichting Keihan die zich inzet voor Afghaanse studenten, zodat zij hun opleiding buiten hun eigen land verder kunnen verdiepen. En met het Leidse eredoctoraat dat Nelson Mandela ontving tijdens zijn bezoek in 1999, heeft de universiteit zich gecommitteerd aan het ondersteunen van wederopbouw en een betere toekomst voor Zuid-Afrika.

Help ook mee!

Per student is € 5.500 nodig. Met dit bedrag helpen we één student met de kosten van reis, verblijf, huisvesting en studie, en een kort en krachtig opleidingsprogramma van vier maanden. Ook kunnen we ze dan ondersteunen met een ‘buddy’, om hen wegwijs te maken in Leiden en Nederland.

Geneeskundestudent Manoj Kumar Honaryar kwam van januari t/m april 2013 naar Leiden.

Hij zegt: “Als ik terugkijk op mijn verblijf in Leiden dan is het moeilijk mijn dankbaarheid onder woorden te brengen voor de mogelijkheden die dit mij heeft gegeven. Het heeft de wereld voor me geopend op een manier die ik me nooit had kunnen voorstellen. Ik voel me bevoorrecht dat ik zo’n kans heb gekregen.”

 

Help ons om Leidse kennis, opgebouwd in 440 jaar vrijheid, te delen. Met studenten uit landen waar die kennis hard nodig is en die vrijheid minder vanzelfsprekend.

Dit feestelijke jaar voor de Universiteit Leiden krijgt nog meer glans als wij zoveel mogelijk studenten een kans kunnen bieden. Met elkaar kunnen we de Leidse universiteit van haar mooiste kant laten zien. Toon uw waardering voor de vrijheid en kansen die u hebt gekregen, en de kennis die u heeft verworven, door ze aan anderen door te geven.

Kans voor studenten!

Universiteit Leiden

w.j.persson@bb.leidenuniv.nl