Het Zweetkamertje is gered!

Streefbedrag behaald
van totaal € 16.380 (100%)
Afgesloten

Beste donateur van Red het Zweetkamertje

Via deze weg willen we u nogmaals hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan het project 'Red het Zweetkamertje'. We zijn blij verrast door de enorme belangstelling en de vele positieve reacties die wij ontvangen hebben. Inmiddels is 100 % van het bedrag behaald. Mede dankzij u zal de renovatie komende zomer uitgevoerd worden zodat het Zweetkamertje vanaf september weer klaar is voor de handtekeningen van de volgende lichting Leidse alumni.

Rector Magnificus Carel Stolker bedankt u graag persoonlijk via de bovenstaande videoboodschap!

 

 

Red het zweetkamertje

Tijdens recente restauratiewerkzaamheden in het Academiegebouw blijkt dat het beroemde Zweetkamertje dringend aan restauratie toe is. Op diverse plekken op de muren laat de kalklaag los en zijn scheuren ontstaan waardoor vele handtekeningen van Leidse alumni verloren dreigen te raken.

Wij vragen u om een bijdrage aan de restauratie van het Zweetkamertje. Met uw steun kunnen wij de wanden weer in oorspronkelijke staat herstellen, en blijft het Zweetkamertje met alle handtekeningen behouden voor de toekomst.

Hoe is het Zweetkamertje ontstaan?
Je bent in Leiden pas echt afgestudeerd als je handtekening in het Zweetkamertje staat.
Het is een Leidse traditie dat afgestudeerden na hun buluitreiking een handtekening zetten of hun naam schrijven op de muren van dit kamertje in het Academiegebouw.

In vroeger tijden moesten de kandidaten in het kamertje wachten voor hun doctoraalexamen. Van dat wachten kregen de studenten het op hun zenuwen en daar weer het klamme zweet van. Vandaar het Zweetkamertje.

De kamer werd oorspronkelijk gebruikt als vergaderzaal van de curatoren. Later werd het kamertje gebruikt als opslagplaats en een soort tweede Senaatskamer voor het afnemen van examens. Pas in de achttiende eeuw werd het kamertje het wachtlokaal waar het nu zijn naam aan te danken heeft.


Handtekeningen
Het is niet bekend wie zijn eerste handtekening heeft gezet op de muren van het kamertje tijdens het wachten op het examen en het is ook niet bekend wanneer dat was. Deze eerste handtekening was wel het begin van een lange traditie, al wordt nu de handtekening pas ná het afstuderen of na het promoveren gezet. Bekende Leidse alumni die hun naam hebben gezet in het kamertje zijn de koninginnen Beatrix en Juliana, koning Willem-Alexander en Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje. Daarnaast staan ook de handtekeningen van prominenten als koningin Wilhelmina, Winston Churchill  (zie foto) en Nelson Mandela op de muren van het Zweetkamertje.

Renovatie is dringend nodig
Corrie van Maris, als collectiespecialist van het Academisch Historisch Museum verantwoordelijk voor het beheer  van de historische onderdelen in het Academiegebouw: “We doen er alles aan om deze unieke plek, waar zoveel Leidse alumni bijzondere herinneringen aan hebben, in goede staat te houden.
Op dit moment echter zijn de wanden van het Zweetkamertje in zeer slechte toestand. We moeten snel iets doen om deze  historische kamer met de handtekeningen van de alumni te behouden.’

Draagt u bij aan de restauratie van het Zweetkamertje?

Universiteit Leiden

w.j.persson@bb.leidenuniv.nl