Help kanker sneller opsporen

from €15,000 (99%)
Closed

Kanker en vroege diagnose
In Nederland krijgen jaarlijks 87.000 mensen de diagnose kanker te horen. Naar verwachting zal dit aantal stijgen naar circa 123.000 in 2020. Hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Bovendien zijn bij een vroege diagnose minder zware behandelingen nodig.

Onderzoek
In het LUMC zetten onderzoekers onder leiding van professor Rob Tollenaar en dr. Wilma Mesker zich in om kanker vroegtijdig op te sporen.
Met uiterst nauwkeurige meetapparatuur kunnen zij bepalen welke eiwitten er in het bloed zitten. Als bekend is welke eiwitten specifiek zijn voor kanker, kan een simpele bloedtest de ziekte aantonen nog voordat er klachten zijn.
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op borstkanker, dikkedarmkanker en alvleesklierkanker

De onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) willen de test zo snel mogelijk beschikbaar maken voor de patiënt.
Om de volgende stap in het onderzoekstraject te zetten willen zij dit jaar nog 500 bloedsamples verzamelen en analyseren. Dat kost €15.000.

Wilt u meehelpen om levens te redden? Geef dan nu. Een sample analyseren kost €30.

Het doel?
Een bloedtest bij de huisarts. Snel, simpel, betrouwbaar en betaalbaar.


Prof. dr. Rob Tollenaar

“Vanuit mijn klinisch werk heb ik dagelijks intensief contact met patiënten die te horen krijgen dat ze kanker hebben. Hier ligt voor mij de belangrijkste drijfveer om de ziekte zo vroeg mogelijk op het spoor te komen. De kans op genezing is dan zoveel groter”


Dr. Wilma Mesker

“Tegenwoordig zien we bij patiënten, en ook in de samenleving als geheel, steeds meer belangstelling voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Mensen zijn zich beter bewust van wat dit onderzoek voor hen kan betekenen. Dat motiveert mij als onderzoeker alles op alles te zetten om de gestelde doelen te behalen."

 

 

 

Help mee om de vroege opsporing van kanker in een stroomversnelling te brengen!

Universiteit Leiden

w.j.persson@bb.leidenuniv.nl