Geef voor... onderzoek naar onterechte veroordelingen

van totaal € 7.500 (3%)

Stel je voor: Je wordt veroordeeld voor een misdaad die je nooit hebt begaan. Wereldwijd komen er steeds meer strafzaken aan het licht waarbij onschuldige burgers na jaren procederen worden vrijgesproken van misdaden die ze nooit hebben begaan. Zulke rechterlijke dwalingen, zoals de bekende Schiedammer Parkmoord en de Puttense Moordzaak in Nederland, hebben ernstige gevolgen.

Met het huidige project, het European Registry of Exonerations, hebben we voor het eerst in Europa rechterlijke dwalingen in kaart gebracht om een uitgebreid overzicht te vergaren van de zaken, hun oorzaken en risicofactoren. Hiermee kan een betrouwbaar inzicht worden verkregen hoe vaak en om welke redenen onterechte veroordelingen in Europese landen voorkomen en welke individuele en maatschappelijke gevolgen ontstaan.

Met 115 vrijspraken uit 17 Europese landen tot nu toe, onthult ons werk dat onterecht veroordeelde personen gemiddeld 7 jaar in de gevangenis doorbrengen en valse bekentenissen bijdragen aan 30% van de veroordelingen. We hebben uw hulp nodig om onze database uit te breiden met meer vrijspraken en om de gevonden patronen verder te onderzoeken. Uw bijdrage leidt mogelijk tot beleidsverandering en het voorkomen van rechterlijke dwalingen in de toekomst.

“Elke persoon die onterecht veroordeeld wordt, is er één te veel. Met financiële steun kunnen we herzieningen verzamelen om bewustwording te creëren over de oorzaken en gevolgen van rechterlijke dwalingen. We hopen dat dit uiteindelijk kan bijdragen aan het voorkomen van onterechte veroordelingen in de toekomst.” Linda Geven, Jenny Schell-Leugers & Teresa Schneider

Voor meer informatie kun je onze website bezoeken: www.registryofexonerations.eu