Carels wens: een universiteit voor álle talenten!

Afgesloten

Na 8 inspirerende jaren waarin hij het Voorzitterschap en de rol van Rector Magnificus op de voor hem zo kenmerkende betrokken wijze heeft vervuld, zal Carel Stolker op 8 februari 2021 afscheid nemen van de Universiteit Leiden. Om hem te bedanken voor zijn jarenlange persoonlijke betrokkenheid bij een ieder, die op wat voor manier dan ook gelieerd is aan de Universiteit Leiden, willen wij hem graag een cadeau aanbieden. Carel heeft laten weten een bijdrage aan het Leiden Empowerment Fonds (LEF), dat eerstegeneratiestudenten en - wetenschappers ondersteunt, enorm op prijs te stellen.

Op deze wijze wil Carel bijdragen aan het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen. Een omgeving waarin mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten elkaar inspireren en motiveren. Een omgeving waarin elk talent (groot of klein) zich thuis voelt.

Eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers, al dan niet met een migratieachtergrond, lopen tijdens hun studie en onderzoek tegen allerlei barrières aan. Zo ervaren zij beduidend minder toegang tot netwerken binnen en buiten de universiteit en bemoeilijkt een gebrek aan financiële middelen vaak hun studie of onderzoek. Daarom vraagt Carel als afscheidscadeau een bijdrage om de ambities van talentvolle eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers mogelijk te maken. Deze bijdrage maakt een buddysysteem en subsidies voor buitenlandse studie- of onderzoekverblijven mede mogelijk.

 

- Carel Stolker

"Ik heb zelf op school en universiteit zoveel steun gehad van mijn ouders en van de omgeving waarin ik opgroeide. Mijn moeder kwam uit het bedrijfsleven, en mijn vader was de eerste student die in Leiden afstudeerde in de psychologie (1952). Een van zijn specialismen werd ook nog eens de beroepskeuzepsychologie. Ik heb dus zoveel geluk en hulp gehad. En als docent, decaan en als rector heb ik altijd met bewondering gekeken naar leerlingen en studenten die het echt op eigen kracht moesten doen, die hun eigen pad moesten vinden naar de universiteit. Juist die studenten, vaak eerstegeneratiestudenten, wil ik met het nieuwe Leiden Empowerment Fonds graag een duwtje in de rug geven. Aan hen wil ik, via het LUF, mijn afscheidscadeau besteden."

 

- Aya Ezawa, Diversity Officer

"Universitaire opleidingen slagen er niet in om scholieren, waarvan de ouders geen universitaire opleiding hebben, voldoende aan te trekken en door te laten stromen/te behouden voor de wetenschap. Het ontbreekt deze scholieren aan cultureel en sociaal kapitaal: zij spreken de ‘taal’ van de universiteit niet en zij herkennen in hoogleraren en docenten geen rolmodellen, waarvan zij denken: zo ben ik ook en zo wil ik ook zijn. Verder ontbreekt het hen ook vaker aan voldoende financiële middelen, waardoor eerste generatiestudenten meer tijd kwijt zijn aan bijbanen. Een groot aantal van hen heeft bovendien thuis ook (mantel-)zorgtaken. Kortom, om je als eerste generatie student thuis te voelen en je weg te vinden op de universiteit vraagt veel meer dan slim zijn en hard werken.

Als wij werkelijk alle talent willen inspireren en laten ontplooien, is er meer nodig dan alleen het delen van kennis: wij zullen ook begeleiding, steun en een netwerk moeten bieden. Zaken die iedereen nodig heeft om stappen te zetten in het hoger onderwijs”

Wil jij Carels wens in vervulling laten komen? Doneer dan nu en laat een mooie afscheidsboodschap voor hem achter.