Steun het BioREPS-programma

BioREPS-programma staat voor Biodiversity Research and Education Program Suriname.

Met uw steun willen we komend jaar een eerste aflevering organiseren van een gezamenlijke veldcursus in Suriname, met Leidse bijdrages van Prof. Hans Slabbekoorn (IBL) en Prof. Tinde van Andel (Naturalis/IBL). Met veréénde krachten en een positieve blik op de toekomst hoopt het BioREPS-team de organisatie en financiering rond te krijgen voor een lange termijnprogramma. Het uiteindelijke doel is uitwisseling van Surinaamse en Nederlandse studenten, promovendi, en staf, om van elkaar te leren, elkaar te inspireren, en een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek en bescherming van de Surinaamse biodiversiteit.

Aanmelden Suriname-symposium


Voor informatie over BioREPS of het Symposium, contact: Hans Slabbekoorn,  h.w.slabbekoorn@biology.leidenuniv.nl

Suriname-symposium: aandacht voor diversiteit en biodiversiteit

Op 5 december organiseren we een publiek symposium in de Telderszaal van het Academiegebouw aan het Rapenburg in Leiden. Met het symposium geven we aandacht aan de prachtige en veelzijdige biodiversiteit van Suriname, met zijn uitdagingen in natuurbescherming ten tijde van klimaatverandering, en winning van olie, goud, bauxiet, en hout. Maar ook is er aandacht voor de mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek en onderwijs, op het gebied van natuur en cultuur. 

Aanmelden Suriname-symposium
  
10.00 Welkom: Suriname, Samenwerking, en Synergie – Hans Slabbekoorn (UL)
10.10 Suriname in Leiden: Van Flu tot nu – (UL)
10.30 Diversiteit en Biodiversiteit: speerpunten van onderzoeksbeleid – Shiraz Boedhoe (AdeKUS)
10.50 Medicinale planten en Traditionele landbouw – Tinde van Andel (Naturalis, UL)
11.20 Koffie-pauze
12.00 Onderzoek aan biodiversiteit in Suriname – Iwan Molgo (AdeKUS)
12.30 Reflexief bestuur voor kustbescherming in Suriname – Usha Satnarain (AdeKUS)
13.00 Lunch-pauze
14.00 Mariene megafauna in Suriname: noodzaak voor onderzoek – Marijke de Boer (WMR)
14.30 Tropische ecologie van sidderaal tot mangrovebos – Devika Narain (HvHL)
14.50 Onderzoek en bescherming van slangen in Suriname – Roel Wouters (Charles University Prague)
15.30 ‘Surinaamse borrel’

Het symposium is vrij toegankelijk voor iedereen met interesse in Suriname, tropische biodiversiteit, natuurbescherming, een buitenlandse stage, of voor mensen die een inhoudelijke of financiële bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van het Biodiversity Research and Education Program Suriname (BioREPS). De dag begint op 5 december om 10.00 en eindigt om 15.30 met een ‘Surinaamse borrel’. Zitplaatsen zijn beperkt en reserveren is verplicht.

Memorandum of Understanding

De Universiteit Leiden en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) gaan meer samenwerken. Ze hebben een Memorandum of Understanding afgesloten waarin staat dat ze in brede zin openstaan voor projecten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Naast samenwerking bij het Leidse Instituut voor Geschiedenis van de Faculteit Geesteswetenschappen zijn er nu ook vergevorderde plannen bij het Instituut Biologie Leiden (IBL) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Het symposium is het sluitstuk van een meerdaags overleg tussen Leidse wetenschappers en bestuurders en een delegatie van de AdeKUS, bestaande uit drie personen: Mr. Shiraz Boedhoe is secretaris van het college van bestuur, Dr. Iwan Molgo is Richtingscoördinator Biologie (BSc) van de Faculteit Wis- & Natuurkundige Wetenschappen, en Drs Usha Satnarain is Richtingscoördinator van Sustainable Management of Natural Resources (MSc) bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Doel van het overleg is een sterke basis te leggen voor een lange-termijn programma op het gebied van onderzoek en onderwijs op het gebied van biodiversiteit.