Steun de Universiteit Leiden


Doneren aan wetenschappelijk onderzoek is de ideale manier om onderzoek in bepaalde onderzoeksdomeinen te stimuleren. Omdat de universiteit slechts een deel van alle onderzoek kan financieren, hoe veelbelovend ook, creëert uw bijdrage de mogelijkheid tot meer wetenschappelijk onderzoek. Met uw bijdrage steunt u onderzoek dat u zelf belangrijk vindt. Zo kunt u prioriteit geven aan een specifiek onderzoeksthema, waarvan u persoonlijk op de hoogte wordt gehouden.

Naast onderzoek is onderwijs de belangrijkste kerntaak van de universiteit. De basisfinanciering is echter niet voldoende om alles te financieren dat de universiteit zou willen bieden. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld studenten in (financiële) nood en beurzen voor excellente studenten. Hiernaast heeft de universiteit bijzondere erfgoedcollecties uit het verleden in haar bezit. Deze zijn, nu en in de toekomst, van grote waarde voor maatschappij, onderwijs en onderzoek.

Wanneer u zich aangesproken voelt door de gepresenteerde projecten, kunt deze steunen door middel van een financiële bijdrage. Door bijvoorbeeld restauratie- en behoudsprojecten te ondersteunen geeft u dit academisch erfgoed met ons door aan nieuwe generaties.

Speciaal voor fondsenwerving is het Leids Universiteits Fonds opgericht. Omdat de stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), is deze vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit betekent dat uw gift na aftrek van de kosten voor het platform en betaalverkeer verder volledig uitgekeerd wordt aan het doel waarvoor u geeft. Een gift zou hierdoor bovendien aftrekbaar kunnen zijn van de inkomstenbelasting.

Het RSIN nummer van het Leids Universiteits Fonds is 2818255.

Voor meer informatie ga naar www.luf.nl