Meer informatie


Waarom doneren aan de universiteit en wetenschappelijk onderzoek?
De overheid is een belangrijke financier van wetenschappelijk onderzoek, maar helaas zijn de middelen van de overheid niet toereikend. Bijdragen van particulieren en bedrijven vormen een waardevolle aanvulling op de middelen voor fundamenteel of toegepast onderzoek. Vaak gaat het dan om een onderwerp waarbij de gever nauw betrokken is, vanuit eigen ervaringen of persoonlijke fascinatie.

Wat is de rol van het Leids Universiteits Fonds?
Het doel van het Leids Universiteits Fonds is het steunen van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden. Hiertoe werft de stichting additionele gelden. De bedragen die opgehaald worden via dit crowdfundingplatform worden na aftrek van de kosten voor het platform en betaalverkeer volledig uitgekeerd aan de relevante onderwijs- en onderzoeksprojecten.

Transactiekosten en platformkosten
Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door het platform (van Kentaa) en Mollie B.V. kosten berekend. Het Leids Universiteits Fonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van de betaalmethode.

Wat zijn de fiscale voordelen van mijn gift?
Het Leids Universiteits Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen de volgende fiscale voordelen gelden:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en giften die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang (o.a. aan projecten) zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de Belastingdienst).

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

De universiteit heeft toch geld genoeg?
De gelden die de universiteit ontvangt van de overheid zijn bestemd voor specifieke taken op het gebied van onderwijs en geselecteerde onderzoeksprojecten. Voor veel projecten – vooral op het terrein van onderzoek – moet de universiteit op zoek naar andere vormen van financiering.

Wat gebeurt er als het doelbedrag voor een project niet gehaald wordt?
Dan gaan we op zoek naar aanvullende financiering. Diegenen die via onze crowdfundingwebsite gedoneerd hebben, worden hierover op de hoogte gehouden.

Mocht u meer of andere informatie willen, dan kunt u een e-mail sturen naar Lilian Visscher, directeur alumnirelaties & fondsenwerving, via l.b.visscher@bb.leidenuniv.nl.