Geef nu voor een masterstudent of wetenschapper uit Gaza!

Maurits Berger
van totaal € 25.000 (84%)

Scroll down for English 
Ik ben al sinds mijn studententijd betrokken bij de Palestijnse Gebieden. Ik vond laatst mijn notitieboekje uit 1990 toen ik de eerste keer de Westelijke Jordaanoever bezocht. Er is sindsdien weinig veranderd; het is alleen erger geworden. Veel erger.

Een van de zaken die mij toen al aangreep was de manier waarop het hoger onderwijs van de Palestijnen werd belemmerd. Dat gebeurde doordat Palestijnse studenten iedere dag maar weer moesten afwachten of ze tijdig door de roadblocks kwamen, of doordat de universiteiten voor de zoveelste keer wekenlang werden gesloten. In Gaza is die belemmering nog radicaler, want daar zijn universiteiten kapot gebombardeerd. Jonge mensen onthouden van hoger onderwijs betekent dat zij iets tekortkomen dat ze later niet meer kunnen inhalen: de tijd tussen je 18e en 25e is cruciaal om een basis te leggen voor de rest van je leven.

Met een gevoel van machteloosheid heb ik de vernietiging van de samenleving in Gaza aangezien. Als hoogleraar aan een vooraanstaande universiteit wil ik een steentje bijdragen, hoe klein ook.. Door middel van deze crowdfunding, voor een masterstudent of wetenschapper in verdrukking. Mijn doel is om zo zoveel mogelijk geld in te zamelen. 

Dit jaar word ik 60. Een leeftijd waarbij ik terugkijk op de vele dierbaren die ik in al die jaren heb leren kennen. Daarom wil ik iedereen vragen om dit samen met mij te vieren door een donatie te doen aan dit fonds. Ik zal jullie op de hoogte houden van de vorderingen van jullie bijdrage.

Dank jullie wel!

Maurits Berger
Hoogleraar Islam en het Westen
Universiteit Leiden

*Afhankelijk van het bedrag dat gedoneerd wordt zal een student of wetenschapper die in verdrukking is gesteund worden. Het streven is om iemand te helpen uit Gaza.

Donate now to support a master's student or scholar from Gaza!

I have been involved with the Palestinian Territories since my student days. Recently, I found my notebook from 1990, when I first visited the West Bank. Since then, little has changed; it has only gotten worse. Much worse.

One of the things that struck me back then was the way higher education for Palestinians was obstructed. This happened because Palestinian students had to wait every day to see if they could get through the roadblocks on time, or because the universities were closed for weeks on end yet again. In Gaza, this obstruction is even more radical, as universities there have been bombed to ruins. Depriving young people of higher education means they miss out on something they cannot make up for later: the time between ages 18 and 25 is crucial for laying the foundation for the rest of their lives.

With a feeling of helplessness, I have watched the destruction of society in Gaza. As a professor at a prestigious university, I want to contribute, however small. Through this crowdfunding effort, I aim to support a master’s student or scholar in distress. My goal is to raise as much money as possible.

This year I turn 60, an age at which I reflect on the many dear people I have come to know over the years. Therefore, I ask everyone to celebrate this milestone with me by making a donation to this fund. I will keep you updated on the progress of your contributions.

Thank you all!

Maurits Berger Professor of Islam and the West Leiden University

*Depending on the amount donated, we will support a student or scholar in distress. The aim is to help someone from Gaza.