Afscheid Martine

Martine Jager
from €5,000 (173%)
Closed
20 juni 2022

Ervaring opdoen in oogheelkundig onderzoek middels het P.A. Jager-van Gelder Fonds


Het fonds is ingesteld in 2018 door Martine J. Jager, hoogleraar oogheelkunde bij de Universiteit Leiden.

Het Fonds wil Leidse of buitenlandse studenten, promovendi en post-doctorale onderzoekers in staat stellen om ervaring op te doen op het gebied van oogheelkundig onderzoek. Hiertoe worden beurzen verstrekt aan individuele studenten en promovendi die voor studie dan wel onderzoek in de oogheelkunde naar het buitenland gaan. Ook studenten en promovendi die vanuit het buitenland naar Leiden komen kunnen een aanvraag indienen. Verder kunnen jaarlijks een of twee post-doctorale onderzoekers een subsidieaanvraag doen voor onderzoek op het gebied van oogheelkunde. Dit betreft zowel Leidse jongeren die naar het buitenland gaan als voor onderzoekers die voor oogheelkundig onderzoek naar Leiden komen.

“Ik neem afscheid maar wil graag de ontwikkeling van jongeren blijven steunen. Daarom vraag ik als afscheidscadeau een bijdrage voor mijn fonds ten behoeve van toekomstige oogonderzoekers. Hartelijk dank voor uw donatie.” Martine J. Jager

June 20, 2022

Gaining experience in eye research through the P.A. Jager-van Gelder Fund.


The Fund was created in 2018 by Martine J. Jager, professor in Ophthalmology at Leiden University.

The goal of this Fund is to support students from Leiden or abroad to gain experience in eye research. This goal is achieved by supplying grants to individual (PhD) students who want to go abroad for their study or for research in ophthalmology. Additionally, one or two postdoctoral students can apply for funding for their research. This is an option for Leiden students who wish to go abroad or for foreign students who wish to come to Leiden to do eye research.

“I am giving my farewell lecture, but I like us all to continue supporting young people. That is why I ask you to support this Fund on behalf of future eye researchers. Many thanks for your donation.” Martine J. Jager