Veelgestelde vragen

Waarom doneren aan wetenschappelijk onderzoek?

De overheid is een belangrijke financier van wetenschappelijk onderzoek, maar zeker niet de enige. Bijdragen van particulieren en bedrijven vormen een waardevolle aanvulling op de middelen voor fundamenteel of toegepast onderzoek. Vaak gaat het dan om een onderwerp waarbij de gever nauw betrokken is, vanuit eigen ervaringen of persoonlijke fascinatie.

Wat is de rol van stichting Praesidium Libertatis?

De Universiteit Leiden heeft de stichting Praesidium Libertatis, genoemd naar haar motto ‘Bastion van Vrijheid’, opgericht ten bate van fondswervende activiteiten. Het doel van stichting Praesidium Libertatis is het steunen van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden. Hiertoe werft de stichting additionele gelden en besteedt deze voor 100% aan de relevante onderwijs- en onderzoeksprojecten.

Wat zijn de fiscale voordelen van mijn gift?

De stichting Praesidium Libertatis is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen de volgende fiscale voordelen gelden:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en giften die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang (o.a. aan projecten) zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de Belastingdienst).

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

Bijvoorbeeld project 'Red het zweetkamertje'

Waarom vraagt de universiteit een bijdrage voor dit project?

De universiteit heeft haar alumni om een bijdrage gevraagd om het 'Zweetkamertje' – een plek waar veel alumni goede herinneringen aan hebben – in goede staat te houden. Tijdens onderhoudswerkzaamheden in het Academiegebouw bleek dat de wanden van het Zweetkamertje dringend aan restauratie toe waren. Op diverse plekken op de muren liet de kalklaag los, waardoor de handtekeningen van vele Leidse alumni verloren dreigden te gaan.

Waarom betaalt de universiteit deze restauratie niet zelf?

De universiteit werft fondsen voor projecten die anders niet uitgevoerd kunnen worden. Universiteiten krijgen van de overheid een financiële bijdrage om hun wettelijke taken op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie uit te voeren. Het behoud van historisch erfgoed hoort daar niet bij.

De universiteit heeft toch geld genoeg?

De gelden die de universiteit ontvangt van de overheid zijn bestemd voor specifieke taken op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Voor projecten die niet binnen deze specifieke taken vallen, moet de universiteit op zoek naar andere vormen van financiering.

Waarom vraagt de universiteit een bijdrage aan alumni?

Veel Leidse alumni hebben bijzondere herinneringen aan het Zweetkamertje. Om ervoor te zorgen dat deze plek waar zij hun handtekening zetten toen ze afstudeerden ook voor te toekomst behouden blijft, hebben we hen om een bijdrage gevraagd.

Wat gebeurt er als het doelbedrag voor een project niet gehaald wordt?

Dan gaan we op zoek naar aanvullende financiering. Diegenen die via onze crowdfunding website gedoneerd hebben worden hierover op de hoogte gehouden.

 

Mocht u meer of andere informatie willen, dan kunt u een email sturen naar Lilian Visscher, l.b.visscher@bb.leidenuniv.nl.

Terug